Odessa

Alvarez, Ruben Martinez

View Original Notice ? Alvarez, Ruben Martinez

COOLIDGE, ARIZONA – Ruben Martinez Alvarez, 58 of Coolidge, Arizona, passed away peacefully on January 5, 2019. Ruben was born April 24, 1960 in…