Amarillo

Eisenman, Mary Sista (Martinez)

View Original Notice ? Eisenman, Mary Sista (Martinez)

Mary Sista (Martinez) Eisenman, 81, of Perryton, Texas died April 15, 2019. Mary Sista Martinez Eisenman, 81, formerly of Perryton, Texas, died April…